16.01.2019

MAIS-EZP PU - Evidencia záverečných prácModul Evidencia záverečných prác je súčasťou rozhraní MAIS Študent a MAIS Pedagóg.
Bližšie informácie nájdete na web stranke:
https://www.unipo.sk/cvtpu/hlavne-sekcie/MAIS/ezp/Administrator

Späť

 
Čakajte, prosím.