01.07.2015

Prihlásenie do systému MAIS pre študentov 1. ročníkaPrístup do systému MAIS je pre všetkých študentov 1. ročníka PU umožnený až v nasledujúcich dňoch po administratívnom zápise na fakulte.

Postup presne definovaných krokov pre prihlásenie do systému MAIS (poradie nie je možné meniť):
1.    krok: Študent si zistí svoje používateľské meno (login).
2.    krok: Študent sa prihlási do Portálu IDM (Identity Management – Správa identít).
3.    krok: Študent sa prihlási do systému MAIS (Modulárny Akademický Informačný Systém).

1) Algoritmus pre tvorbu používateľského mena
Algoritmus je popísaný na webovej stránke pracoviska Centrum výpočtovej techniky Prešovskej univerzity v Prešove (CVT PU):
http://www.unipo.sk/cvtpu/hlavne-sekcie/MAIS/prihlasenie

Alternatívne sa tam dostanete cez stránku CVT PU (http://www.unipo.sk/cvtpu/), v ľavom menu kliknúť na položku MAIS a potom vybrať položku Prihlasovacie údaje.
Alebo cez webovú stránku univerzity: http://www.unipo.sk/, v hornej časti zvoľte odkaz MAIS, následne na tejto stránke v ľavom menu vyberte položku Prihlasovacie údaje.

V prípade nejasností pre overenie svojho prihlasovacieho mena kontaktujte lokálneho správcu príslušnej fakulty. Zoznam lokálnych správcov nájdete na stránke:
http://www.unipo.sk/cvtpu/hlavne-sekcie/MAIS/kontakt.

2) Prihlásenie do portálu IDM
Priamy odkaz na informačnú stránku k portálu IDM: http://www.unipo.sk/idm
Priamy odkaz na prihlásenie do portálu IDM: https://portalidm.unipo.sk

Základný postup, ktorý je potrebné vykonať po prihlásení do portálu IDM.
a)    Do portálu IDM (https://portalidm.unipo.sk) sa prihlásite prihlasovacím menom (podľa bodu 1).
b)    Vstupné heslo je rodné číslo, všetkých 10 číslic bez lomky.
c)    Po prvom prihlásení si zmeňte vstupné heslo na Vaše používateľské podľa pravidiel pre tvorbu hesla.
d)    Nastavte si kontrolné otázky a odpovede – zapíšte si ich a uschovajte. Slúžia v budúcnosti pre obnovenie hesla pri zabudnutí.
e)    Odhláste sa z portálu IDM.

3) Prihlásenie do systému MAIS
Do systému MAIS sa prihlásite používateľským menom a heslom vpravo hore cez položku Prihlásiť.

4) Problém s prihlásením
V prípade pretrvávajúcich problémov s prihlásením do systému MAIS (ak boli vykonané všetky hore uvedené kroky), použite prosím kontaktný formulár na web stránke https://portalidm.unipo.sk
alebo kontaktujte správcov IDM. Všetky informácie nájdete na web stránke: http://www.unipo.sk/idmAdministrator

Назад

 
Подождите, пожалуйста.