01.07.2015

Prihlásenie do systému MAIS pre študentov 1. ročníkaPrístup do systému MAIS je pre všetkých študentov 1. ročníka PU umožnený až v nasledujúcich dňoch po administratívnom zápise na fakulte.

Postup presne definovaných krokov pre prihlásenie do systému MAIS (poradie nie je možné meniť):
1.    krok: Študent si zistí svoje používateľské meno (login).
2.    krok: Študent sa prihlási do Portálu IDM (Identity Management – Správa identít).
3.    krok: Študent sa prihlási do systému MAIS (Modulárny Akademický Informačný Systém).

1) Algoritmus pre tvorbu používateľského mena
Algoritmus je popísaný na webovej stránke pracoviska Centrum výpočtovej techniky Prešovskej univerzity v Prešove (CVT PU):
http://www.unipo.sk/cvtpu/hlavne-sekcie/MAIS/prihlasenie

Alternatívne sa tam dostanete cez stránku CVT PU (http://www.unipo.sk/cvtpu/), v ľavom menu kliknúť na položku MAIS a potom vybrať položku Prihlasovacie údaje.
Alebo cez webovú stránku univerzity: http://www.unipo.sk/, v hornej časti zvoľte odkaz MAIS, následne na tejto stránke v ľavom menu vyberte položku Prihlasovacie údaje.

V prípade nejasností pre overenie svojho prihlasovacieho mena kontaktujte lokálneho správcu príslušnej fakulty. Zoznam lokálnych správcov nájdete na stránke:
http://www.unipo.sk/cvtpu/hlavne-sekcie/MAIS/kontakt.

2) Prihlásenie do portálu IDM
Priamy odkaz na informačnú stránku k portálu IDM: http://www.unipo.sk/idm
Priamy odkaz na prihlásenie do portálu IDM: https://portalidm.unipo.sk

Základný postup, ktorý je potrebné vykonať po prihlásení do portálu IDM.
a)    Do portálu IDM (https://portalidm.unipo.sk) sa prihlásite prihlasovacím menom (podľa bodu 1).
b)    Pre získanie prvotného hesla kontaktujte spravcu IDM - kontakt.
c)    Po prvom prihlásení si zmeňte vstupné heslo na Vaše používateľské podľa pravidiel pre tvorbu hesla.
d)    Nastavte si kontrolné otázky a odpovede – zapíšte si ich a uschovajte. Slúžia v budúcnosti pre obnovenie hesla pri zabudnutí.
e)    Odhláste sa z portálu IDM.

3) Prihlásenie do systému MAIS
Do systému MAIS sa prihlásite používateľským menom a heslom vpravo hore cez položku Prihlásiť.

4) Problém s prihlásením
V prípade pretrvávajúcich problémov s prihlásením do systému MAIS (ak boli vykonané všetky hore uvedené kroky), použite prosím kontaktný formulár na web stránke https://portalidm.unipo.sk
alebo kontaktujte správcov IDM. Všetky informácie nájdete na web stránke: http://www.unipo.sk/idmAdminiistrator

Späť

 
Čakajte, prosím.