01.04.2018

Upozornenie pre študentov, ktorí končia štúdium (aj prerušenie štúdia)!Evidenciou udalosti v MAIS o ukončení štúdia (týka sa to aj prerušenia štúdia) je prihlásenie do MAIS zablokované.

V prípade, že si chcete uchovať pre budúcnosť prehľad Absolvovaných predmetov za celé štúdium (Výpis výsledkov štúdia - za celé štúdium), je potrebné tak urobiť ešte pred ukončením štúdia.Administrator

Späť

 
Čakajte, prosím.