02.06.2022

Anketa ku kvalite vzdelávania na PUMilí študenti,

obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa zapojili do hodnotenia kvality vzdelávania za letný semester akademického roka 2021/2022 pomocou elektronických dotazníkov, ktoré nájdete v MAIS-e v rozhraní STUDENT po prihlásení v časti Anketa.
Dve ankety (všeobecná a predmetová) sú otvorené od 02.06.2022 do 29.07.2022.

Ďakujeme Vám za aktívnu účasť na ankete a želáme Vám veľa úspechov v nadchádzajúcom období.

 doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.
 prorektorka pre vzdelávanie PU v PrešoveAdministrator

Späť

 
Čakajte, prosím.