25.06.2020

Anketa ku kvalite vzdelávania na PUMilí študenti,

obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa zapojili do hodnotenia kvality vzdelávania za letný semester akademického roka 2019/2020 pomocou elektronických dotazníkov, ktoré nájdete v MAIS-e v rozhraní STUDENT po prihlásení v časti Anketa.
Dve ankety (všeobecná a predmetová) sú otvorené od 25.06.2020 do 31.07.2020.

Ďakujeme Vám za aktívnu účasť na ankete a želáme Vám veľa úspechov v nadchádzajúcom období.

                                                                                                             doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.
                                                                                                         prorektorka pre vzdelávanie PU v PrešoveAdministrátor

Späť

 
Čakajte, prosím.