Študijné programy

 


manažment (Bc-MAN)

Forma štúdia Denná
Stupeň štúdia 1.
Študijný odbor ekonómia a manažment (6213R00)
Metóda Prezenčná
Dĺžka štúdia 3.0
Akademický rok 2022/2023
Garant študijného programu
Profil absolventa Cieľom vzdelávania v bakalárskom študijnom programe manažment je nadobudnúť relevantné odborné vedomosti v problematike ekonómie a manažmentu, osvojiť si a relevantne využiť metódy v predmetnej oblasti, získať schopnosť koncepčne riešiť elementárne aj pokročilé problémy v odbore pri dynamickom vývoji poznania a prezentovať výsledky. Ciele študijného programu sú väzbou medzi potrebami trhu práce, praxe a perspektívnych zamestnávateľov absolventov; kvalifikáciami a smerovaním fakulty. Absolvent bakalárskeho študijného programu manažment disponuje odbornými a metodickými vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami v oblasti ekonomiky a manažmentu, ktoré vytvárajú predpoklad pre jeho sektorovú špecializáciu a sú v prepojení na konkretizované požiadavky praxe a trhu práce. V rámci bakalárského študijného programu je akcent kladený najmä na kognitívne ciele a afektívne ciele, na faktické, konceptuálne a procedurálne vedomosti v zodpovedajúcich kognitívnych dimenziách.Obdobie štúdia :

1. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KFUM/INF-MAN/22 Informatika (7KFUM/INF-MAN/22) Skúška (S) 3 P P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KIK/NJ-MAN/22 Všeobecný jazykový základ pre manažérov (NJ) (7KIK/NJ-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 P P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KFUM/MAT-MAN/22 Matematika (7KFUM/MAT-MAN/22) Skúška (S) 5 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KMP/PSY-MAN/22 Psychológia (7KMP/PSY-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 P P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KMN/ZPR-MAN/22 Základy práva (7KMN/ZPR-MAN/22) Skúška (S) 3 P P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/MAR-MAN/22 Marketing (7MMO/MAR-MAN/22) Skúška (S) 5 P PP P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KMP/COA-MAN/22 Coaching (7KMP/COA-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KEE/MAK-MAN/22 Makroekonómia (7KEE/MAK-MAN/22) Skúška (S) 5 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KIK/RJ-MAN/22 Všeobecný jazykový základ pre manažérov (RJ) (7KIK/RJ-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 P P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KIK/AJ-MAN/22 Všeobecný jazykový základ pre manažérov (AJ) (7KIK/AJ-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 P P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

1. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMN/MAN-MAN/22 Manažment (7KMN/MAN-MAN/22) Skúška (S) 5 P PP P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KFUM/STA-MAN/22 Štatistika (7KFUM/STA-MAN/22) Skúška (S) 3 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KFUM/FIN-MAN/22 Financie a mena (7KFUM/FIN-MAN/22) Skúška (S) 3 P PP P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KEE/MIK-MAN/22 Mikroekonómia (7KEE/MIK-MAN/22) Skúška (S) 4 P PP P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KIK/AJ1-MAN/22 Aplikovaný cudzí jazyk 1 (anglický) (7KIK/AJ1-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMN/PML-MAN/22 Moderné praktiky v MĽZ (7KMN/PML-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV P-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KIK/NJ1-MAN/22 Aplikovaný cudzí jazyk 1 (nemecký) (7KIK/NJ1-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KTH/GAS-MAN/22 Gastronómia (7KTH/GAS-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/BRI-MAN/22 Branding a inovácie (7MMO/BRI-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/DST-MAN/22 Digitálne stratégie (7MMO/DST-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/MKS-MAN/22 Marketingová komunikácia a špecifiká PR (7MMO/MKS-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KTH/SSR-MAN/22 Sprievodcovské služby v cestovnom ruchu (7KTH/SSR-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMP/UPO-MAN/22 Úvod do psychológie obchodu (7KMP/UPO-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/ZIM-MAN/22 Základy internetového marketingu (7MMO/ZIM-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KTH/ZCR-MAN/22 Základy cestovného ruchu (7KTH/ZCR-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMN/PPP-MAN/22 Pracovné právo a pracovnoprávne vzťahy (7KMN/PPP-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMP/APR-MAN/22 Aktívny predaj (7KMP/APR-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMN/VAD-MAN/22 Vybrané aspekty a digitálne trendy v MĽZ (7KMN/VAD-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMP/ZNS-MAN/22 Zvládanie náročných situácií v MĽZ (7KMP/ZNS-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KIK/RJ1-MAN/22 Aplikovaný cudzí jazyk 1 (ruský) (7KIK/RJ1-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KTH/TDS-MAN/22 Turistické destinácie Slovenska (7KTH/TDS-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMP/OBS-MAN/22 Obchodné správanie (7KMP/OBS-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 V P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

2. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KMP/MSV-MAN/22 Metodológia a metódy sociálneho výskumu (7KMP/MSV-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KFUM/UCT-MAN/22 Účtovníctvo (7KFUM/UCT-MAN/22) Skúška (S) 5 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KMN/MVS-MAN/22 Manažment - vybrané state a aplikácie (7KMN/MVS-MAN/22) Skúška (S) 5 P P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KEE/PEK-MAN/22 Podniková ekonomika (7KEE/PEK-MAN/22) Skúška (S) 5 P PP P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KEE/NRH-MAN/22 Národohospodárstvo (7KEE/NRH-MAN/22) Skúška (S) 5 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KTH/VTA-MAN/22 Vidiecký turizmus a agroturizmus (7KTH/VTA-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 PV S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KMN/ETA-MAN/22 Etické aspekty v MĽZ (7KMN/ETA-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 PV P-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KIK/RJ2-MAN/22 Aplikovaný cudzí jazyk 2 (ruský) (7KIK/RJ2-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 PV S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KMN/PAG-MAN/22 Personálna agenda 21. storočia (7KMN/PAG-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 PV P-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KIK/NJ2-MAN/22 Aplikovaný cudzí jazyk 2 (nemecký) (7KIK/NJ2-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 PV S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KIK/AJ2-MAN/22 Aplikovaný cudzí jazyk 2 (anglický) (7KIK/AJ2-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 PV S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KMP/PSR-MAN/22 Psychológia reklamy (7KMP/PSR-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

2. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KMP/SOP-MAN/22 Sociálna psychológia (7KMP/SOP-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 P P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KFUM/POF-MAN/22 Podnikové financie (7KFUM/POF-MAN/22) Skúška (S) 5 P PP P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KEE/PMS-MAN/22 Podnikanie v malých a stredných podnikoch (7KEE/PMS-MAN/22) Skúška (S) 4 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KEE/SEM-MAN/22 Svetová ekonomika a medzinárodné ekonomické vzťahy (7KEE/SEM-MAN/22) Skúška (S) 4 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KFUM/KOC-MAN/22 Kontrola a controlling (7KFUM/KOC-MAN/22) Skúška (S) 2 P P-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KFUM/KAL-MAN/22 Kalkulácie a rozpočty (7KFUM/KAL-MAN/22) Skúška (S) 3 P P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KIK/AJ3-MAN/22 Aplikovaný cudzí jazyk 3 (anglický) (7KIK/AJ3-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 PV S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KTH/MTD-MAN/22 Manažment turistických destinácií (7KTH/MTD-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/PSD-MAN/22 Prípadové štúdie z digitálneho marketingu (7MMO/PSD-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KMN/MLK-MAN/22 Teoretické a praktické aspekty manažmentu ľudského kapitálu (7KMN/MLK-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV P-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/MVO-MAN/22 Marketing vybraných oblastí (7MMO/MVO-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KMN/MTA-MAN/22 Manažment talentov a angažovanosť zamestnancov (7KMN/MTA-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV P-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KTH/HRM-MAN/22 Hotelový a reštauračný manažment (7KTH/HRM-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KIK/NJ3-MAN/22 Aplikovaný cudzí jazyk 3 (nemecký) (7KIK/NJ3-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 PV S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KMN/SSP-MAN/22 Sociálne systémy a sociálna politika (7KMN/SSP-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/MEB-MAN/22 Marketing a e - Business (7MMO/MEB-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KIK/RJ3-MAN/22 Aplikovaný cudzí jazyk 3 (ruský) (7KIK/RJ3-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 PV S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KMP/OBS-MAN/22 Obchodné správanie (7KMP/OBS-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 V P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

3. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KMN/OPM-MAN/22 Operačný manažment (7KMN/OPM-MAN/22) Skúška (S) 5 P P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KFUM/ITS-MAN/22 IT v manažmente a manažment informačných systémov (7KFUM/ITS-MAN/22) Skúška (S) 5 P P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KMN/MLZ-MAN/22 Manažment ľudských zdrojov (7KMN/MLZ-MAN/22) Skúška (S) 5 P PP P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KMN/PPL-MAN/22 Podnikové plánovanie (7KMN/PPL-MAN/22) Skúška (S) 5 P P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KMN/ZP1-MAN/22 Záverečná práca I (7KMN/ZP1-MAN/22) Absolvovanie (A) 2 P S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KFUM/FEA-MAN/22 Finančno-ekonomická analýza (7KFUM/FEA-MAN/22) Skúška (S) 5 P PP P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KIK/NJ4-MAN/22 Aplikovaný cudzí jazyk 4 (nemecký) (7KIK/NJ4-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KMP/POB-MAN/22 Psychológia obchodu (7KMP/POB-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KIK/AJ4-MAN/22 Aplikovaný cudzí jazyk 4 (anglický) (7KIK/AJ4-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KIK/RJ4-MAN/22 Aplikovaný cudzí jazyk 4 (ruský) (7KIK/RJ4-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KMN/PRS-MAN/22 Prípadové štúdie z MĽZ (7KMN/PRS-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KTH/GEOEX/22 Geografická exkurzia vybraných destinácií (7KTH/GEOEX/22) Absolvovanie (A) 4 V S-40 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

3. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
3. rok LS 7KMN/ZP2-MAN/22 Záverečná práca II (7KMN/ZP2-MAN/22) Absolvovanie (A) 3 P S-3 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7KMN/ODP-MAN/22 Odborná prax (7KMN/ODP-MAN/22) Absolvovanie (A) 13 P S-18 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7KMP/OBS-MAN/22 Obchodné správanie (7KMP/OBS-MAN/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 V P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL


Predmety štátnej skúšky :

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Fakulta Detail predmetu / IL
1. 7KMN/OZP-MAN/22 Obhajoba záverečnej práce (7KMN/OZP-MAN/22) Štátna skúška (ŠS) 8 P FMEO Detail predmetu / IL
2. 7KMN/KSS-MAN/22 Štátna skúška (kolokvium) - manažment (7KMN/KSS-MAN/22) Štátna skúška (ŠS) 8 P FMEO Detail predmetu / IL
Typ predmetu :

P = Povinný predmet, PV = Povinne voliteľný predmet, V = Výberový predmet

Rozsah výučby :

C = Cvičenie, LC = Laboratórne cvičenie, P = Prednáška, S = Seminár

Druh profilového predmetu :

PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet