Študijné programy

 


obchodný manažment a marketing (Bc-OMM)

Forma štúdia Denná
Stupeň štúdia 1.
Študijný odbor ekonómia a manažment (6213R00)
Metóda Kombinovaná
Dĺžka štúdia 3.0
Akademický rok 2022/2023
Garant študijného programu
Profil absolventa Bakalársky študijný program Obchodný manažment a marketing pripravuje študentov na profesionálnu kariéru v oblasti obchodu, obchodného manažmentu a marketingu v domácom aj medzinárodnom prostredí. Študijný program je koncipovaný tak, aby študenti získali vedomosti, oboznámili sa s teóriou a metodikou z dôležitých disciplín v oblasti riadenia, obchodu a marketingu, vďaka čomu sa budú môcť uplatniť napr. ako odborníci na procesy manažmentu obchodnej prevádzky, oblasť podnikovej ekonomiky, marketingovej komunikácie, elektronického obchodu či manažment obchodnej podnikateľskej činnosti. Absolvovaním bakalárskeho študijného programu nadobudnú študenti vedomosti, zručnosti, kompetentnosti, postoje a hodnoty pre kariérne príležitosti v oblasti podnikania, manažmentu, obchodu a marketingu, ktoré im umožnia zastávať funkcie nižšieho a stredného manažmentu v akejkoľvek organizácii prípadne realizovať samostatnú podnikateľskú činnosť.Obdobie štúdia :

1. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KFUM/MAT-OMM/22 Matematika (7KFUM/MAT-OMM/22) Skúška (S) 5 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KIK/AJ-OMM/22 Všeobecný jazykový základ pre manažérov (anglický) (7KIK/AJ-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 P P-0 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KFUM/INF-OMM/22 Informatika (7KFUM/INF-OMM/22) Skúška (S) 3 P P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KIK/RJ-OMM/22 Všeobecný jazykový základ pre manažérov (ruský) (7KIK/RJ-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 P P-0 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7MMO/MAR-OMM/22 Marketing (7MMO/MAR-OMM/22) Skúška (S) 5 P PP P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KEE/MAK-OMM/22 Makroekonómia (7KEE/MAK-OMM/22) Skúška (S) 5 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KIK/NJ-OMM/22 Všeobecný jazykový základ pre manažérov (nemecký) (7KIK/NJ-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 P P-0 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 7KMP/OPS-OMM/22 Obchodná psychológia a obchodné správanie (7KMP/OPS-OMM/22) Skúška (S) 5 P PP P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

1. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMN/MAN-OMM/22 Manažment (7KMN/MAN-OMM/22) Skúška (S) 5 P PP P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KEE/MIK-OMM/22 Mikroekonómia (7KEE/MIK-OMM/22) Skúška (S) 5 P P-2 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMN/ZOP-OMM/22 Základy obchodného práva (7KMN/ZOP-OMM/22) Skúška (S) 3 P P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/MVY-OMM/22 Marketingový výskum (7MMO/MVY-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 P P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KFUM/FIN-OMM/22 Financie (7KFUM/FIN-OMM/22) Skúška (S) 5 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KFUM/STA-OMM/22 Štatistika (7KFUM/STA-OMM/22) Skúška (S) 5 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/MVO-OMM/22 Marketing vybraných oblastí (7MMO/MVO-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV P-0 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMP/PSO-OMM/22 Psychológia obchodu (7KMP/PSO-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/DIS-OMM/22 Digitálne stratégie (7MMO/DIS-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV P-0 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7KMP/AKP-OMM/22 Aktívny predaj (7KMP/AKP-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV P-0 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 7MMO/COP-OMM/22 Copywriting (7MMO/COP-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV P-0 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

2. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/ZFO-OMM/22 Základy fungovania obchodu (7MMO/ZFO-OMM/22) Skúška (S) 4 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KFUM/UCT-OMM/22 Účtovníctvo (7KFUM/UCT-OMM/22) Skúška (S) 5 P P-2 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KMP/MMV-OMM/22 Metodológia a metódy sociálneho výskumu (7KMP/MMV-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 P P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KMN/MLZ-OMM/22 Manažment ľudských zdrojov (7KMN/MLZ-OMM/22) Skúška (S) 5 P P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/BUZ-OMM/22 Budovanie značky (7MMO/BUZ-OMM/22) Skúška (S) 3 P P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/PRM-OMM/22 PR v súčasnom marketingu (7MMO/PRM-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV P-0 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KMP/KOM-OMM/22 Koučing v obchodnom manažmente (7KMP/KOM-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/PSM-OMM/22 Prípadové štúdie z marketingu (7MMO/PSM-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV P-0 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7KIK/PKZ-OMM/22 Prezentačné a komunikačné zručnosti obchodného manažéra (7KIK/PKZ-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV P-0 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 7MMO/VAD-OMM/22 Vizuálne aspekty v digitálnom marketingu (7MMO/VAD-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

2. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KMN/OMA-OMM/22 Obchodný manažment (7KMN/OMA-OMM/22) Skúška (S) 5 P PP P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KEE/PMS-OMM/22 Podnikanie v malých a stredných podnikoch (7KEE/PMS-OMM/22) Skúška (S) 5 P PP P-2 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/SPS-OMM/22 Spotrebiteľské správanie (7MMO/SPS-OMM/22) Skúška (S) 4 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/MNP-OMM/22 Marketing nehmotných produktov a podnikov služieb (7MMO/MNP-OMM/22) Skúška (S) 4 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/CCR-OMM/22 Cenotvorba a cenové rozhodnutie v marketingu (7MMO/CCR-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 4 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KMN/PPL-OMM/22 Podnikové plánovanie (7KMN/PPL-OMM/22) Skúška (S) 4 P P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/MSS-OMM/22 Marketing na sociálnych sieťach (7MMO/MSS-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KMP/ZNS-OMM/22 Zvládanie náročných situácií v obchode (7KMP/ZNS-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV P-0 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/PEM-OMM/22 Performance marketing (7MMO/PEM-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV P-0 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7MMO/ORM-OMM/22 Online reputačný marketing (7MMO/ORM-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV P-0 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok LS 7KMP/ORP-OMM/22 Organizačná psychológia (7KMP/ORP-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 2 PV P-0 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

3. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/DMA-OMM/22 Digitálny marketing (7MMO/DMA-OMM/22) Skúška (S) 5 P PP P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/ELO-OMM/22 Elektronický obchod (7MMO/ELO-OMM/22) Skúška (S) 5 P PP P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KMN/ODM-OMM/22 Operačný a distribučný manažment (7KMN/ODM-OMM/22) Skúška (S) 5 P P-2 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/ZP1-OMM/22 Záverečná práca I (7MMO/ZP1-OMM/22) Absolvovanie (A) 4 P P-0 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/MOM-OMM/22 Medzinárodný obchod a medzinárodný marketing (7MMO/MOM-OMM/22) Skúška (S) 5 P P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/MAK-OMM/22 Marketingová komunikácia (7MMO/MAK-OMM/22) Skúška (S) 5 P PP P-1 S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7KMP/PSR-OMM/22 Psychológia reklamy (7KMP/PSR-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok ZS 7MMO/OBM-OMM/22 Obsahový marketing (7MMO/OBM-OMM/22) Priebežné hodnotenie (PH) 3 PV P-1 S-1 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

3. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/ZP2-OMM/22 Záverečná práca II (7MMO/ZP2-OMM/22) Absolvovanie (Anekr) 5 P P-0 S-3 za Týždeň Detail predmetu / IL
3. rok LS 7MMO/ODP-OMM/22 Odborná prax (7MMO/ODP-OMM/22) Absolvovanie (A) 13 PV P-0 S-18 za Týždeň Detail predmetu / IL


Predmety štátnej skúšky :

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Fakulta Detail predmetu / IL
1. 7MMO/OZP-OMM/22 Obhajoba záverečnej práce (7MMO/OZP-OMM/22) Štátna skúška (ŠS) 4 P FMEO Detail predmetu / IL
2. 7MMO/KSS-OMM/22 Štátna skúška (kolokvium) (7MMO/KSS-OMM/22) Štátna skúška (ŠS) 6 P FMEO Detail predmetu / IL
Typ predmetu :

P = Povinný predmet, PV = Povinne voliteľný predmet, V = Výberový predmet

Rozsah výučby :

C = Cvičenie, LC = Laboratórne cvičenie, P = Prednáška, S = Seminár

Druh profilového predmetu :

PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet