Rozvrhy


 
 
Ak nie je vybraná žiadna skupina, tak sa zobrazí len rozvrh predmetov na základe ich zaradenia v príslušnom ročníku odporúčaného študijného plánu zvoleného študijného programu štúdia.
Výber viac ako jednej skupiny vykonáte podržaním klávesy Ctrl a kliknutím na požadované skupiny v zozname, alebo kliknutím na prvú skupinu v zozname a potiahnutím kurzora nadol.
Výber všetkých skupín sa dá uskutočniť okrem vyššie spomenutého aj kliknutím na prvý záznam v ponuke a následne, za súčasného podržania klávesy Shift a kliknutím na posledný záznam v prehľade.