Zoznam fakúlt univerzity

# Skratka Názov Detail
1. FHPV Fakulta humanitných a prírodných vied Detail
2. FM Fakulta manažmentu Detail
3. Fakulta športu Detail
4. FZO Fakulta zdravotníckych odborov Detail
5. FF Filozofická fakulta Detail
6. GTF Gréckokatolícka teologická fakulta Detail
7. PF Pedagogická fakulta Detail
8. PBF Pravoslávna bohoslovecká fakulta Detail
9. PU Prešovská univerzita v Prešove Detail